A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolása során:

Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
személyes adataidat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel, megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.
 
Személyes adataidat kizárólag a webáruház üzemeltetője a Mester-eledel Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) jogosult kezelni, azokat harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt képez a Sprinter (Pick Pack Pont) futárszolgálat részére átadott név, szállítási cím, telefonszám, mely a sikeres kézbesítéshez nélkülözhetetlen. A sprinter futárszolgálat adataidat szintén a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfeleően kezeli.

A web oldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. 
 
A regisztrációval a megadott személyes adatok (a továbbiakban: Adatok) a rendszerünkben rögzítésre kerülnek. Az adatszolgáltatás a Te hozzájárulásodon alapul (jogalap). A regisztrációval az Adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük.

Az Adatkezelés célja a webáruházban leadott rendelés teljesítése, valamint - külön hozzájárulás esetén - hírlevél küldése.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik.

A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető, illetve az előzetes hozzájárulás alapján küldött hírlevél küldése bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtiltható.
 
Az Adatok törlése/zárolása vagy helyesbítése kizárólag a webáruházban, saját, személyre szabott fiókjába belépve érhető el, a megadott adatokat a név, cím és telefonszám kivételével munkatársaink nem láthatják! A regisztrációval/vásárlással megkötött szerződést nyomtatott formában nem tároljuk, így adataid semmiképp nem kerülhetnek harmadik félhez.

Kérésére tájékoztatunk az Önt az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.
 
A jogai megsértése esetén az Üzemeltető, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
 
Bármely felmerülő kérdés esetén Ügyfélszolgálatunk készséggel ad bővebb felvilágosítást.